Investigación y transferencia

(EU) “Erlaziozko izenak, izen-elkarketa, eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia

image_galleryElixabete Perez Gaztelu irakasle ikertzaileak Ibon Sarasolaren gorazarreko liburuan parte hartu du.

Hauxe laburpena:

Osagarria lexikoan ase eta mendekotasunezko izen elkartuak —Eguzki-lore moduko izen elkartuak— eratzen dituzten erlaziozko izenak landu ditugu. Zehatzago esan, mendekotasunezko izen-elkarketan erlaziozko izenok burua direnean hitz elkartuko beste osagaiarekin (ezkerreko osagaiarekin) gauzatzen duten egitura-harremana “osagarri-buru” edo “modifikatzaile-buru” den. Hori erabaki ahal izateko hitz elkartuko osagaien arteko erlazio semantikoak ezinbestean hartu behar dira kontuan.

Erakutsi dugu alde horretatik erlaziozko izen guztiak ez direla gisa berekoak. Euskaltzaindiak argitaratu berri duen hitz elkartuen gaineko azken lana (HE/2) —osatzen duten sailkapen, azalpen eta adibidetegia— baliabide aukerakoa da erlaziozko izena eta elkartu motak erkatzeko. Horren guztiaren atzean hitzen informazio semantikoa dagonez gero, hiztegiko informazioa (hiztunona, hiztegigileena) funtsezkoa da: Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia (1996) jo dugu begiz lan honetako makulu gisa. Adibideak bertatik hartu ditugu eta argibide ugari ere bai.

Perez Gaztelu, Elixabete. "Erlaziozko izenak, izen-elkarketa, eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia". Fernandez, Beatriz, Pello Salaburu (arg.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje: 555-570. Bilbo: EHU, 2015.

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.